Deska dekoracyjna produkowana jest w postaci elastycznych taśm. Może być wykorzystywana do wykończenia elewacji budynków, ale swoje zastosowanie znajdzie też wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych czy też użyteczności publicznej. Dzięki swojej fakturze jest to świetna imitacja drewnianej deski elewacyjnej, a zastosowane materiały gwarantują wieloletnią trwałość. Prawidłowa konserwacja, która zalecana jest przez producenta, pozwala na użytkowanie deski dekoracyjnej przez okres zbliżony do trwałości tradycyjnych tynków akrylowych. Sprawdź dostępność deski dekoracyjnej w naszym sklepie.

NA JAKIE PODŁOŻE STOSWAĆ DESKI ELEWACYJNE?

Deski elewacyjne można kleić na wszystkie powszechnie stosowane materiały budowlane takie jak beton, pianobeton, cegły i pustaki ceramiczne, płytki gipsowo-kartonowe, szpachle a także zaprawy klejowo-szpachlowe z zatopioną siatką o ile są suche, niepylące, trwałe i spoiste, a także chłonne dla wody (tj. niezaolejone, niepokryte płytkami ceramicznymi, niepomalowane farbami rozpuszczalnikowymi np. olejnymi)

Gdy stan podłoża pod deski elewacyjne budzi wątpliwości ze względu na swoją wytrzymałość, należy je zagruntować powszechnie stosowanymi gruntami pod tynki akrylowe, a deski elewacyjne przyklejać dopiero po wyschnięciu gruntu.

Należy również zachować szczególną uwagę podczas klejenia desek elewacyjnych na wcześniej wykonane tynki akrylowe czy też mineralne pomalowane farbami elewacyjnymi. Wszystko to z uwagi na fakt, iż tynki akrylowe i farby elewacyjne mogą zawierać ingrediencje poprawiające odporność na warunki atmosferyczne, które ze względu na swój skład mogą obniżyć przyczepność kleju, a nawet uniemożliwić przyklejenie desek elewacyjnych. W takim przypadku należy przeprowadzić próbę klejenia, przy czym konieczne będzie przetarcie powierzchni tynku pacą z gruboziarnistym papierem ściernym na podłożu z tkaniny, a następnie odpylenie powierzchni. Należy również zastosować grunt wg wyżej przedstawionych zasad.

JAK STOSOWAĆ KLEJ DO DESEK ELEWACYJNYCH?

Do klejenia desek elewacyjnych zalecamy stosowanie kleju SDP-KD, który znajdziesz w naszej ofercie. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać klej za pomocą mieszadła wstęgowego (spirala z taśmy metalowej) do uzyskania ujednoliconej konsystencji. Kleju nie wolno rozcieńczać z wodą. Zaleca się nakładać go za pomocą pacy zębatej 4 mm, natomiast jego optymalny zakres stosowania to od 10 st. C do 25 st. C. Klej do desek elewacyjnych powinno się przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Czas schnięcia kleju (osiągnięcia jego pełnych parametrów użytkowych) waha się od 5 do 7 dni w zależności od temperatury, a także warunków zewnętrznych. Przy układaniu desek na elewacji w okresie jesiennym lub wiosennym należy uwzględnić możliwość wystąpienia przymrozków (temperatura poniżej 0 st. C). Jeśli taka sytuacja może nastąpić w ciągu 5 do 7 kolejnych dni, nie należy kleić desek na ścianach zewnętrznych. Nawet krótkotrwały przymrozek może zdecydowanie obniżyć parametry wytrzymałościowe kleju, a nawet doprowadzić do zniszczenia spoiny klejowej. Klej należy chronić przed mrozem.

JAK PRZYGOTOWAĆ DESKI DEKORACYJNE?

Deski dekoracyjne pakowane są w formie zwiniętego rulonu, dostarczane w opakowaniach handlowych. Przed przystąpieniem do prac, należy rozwinąć deski na płaskim, równym i czystym podłożu. Montaż należy rozpocząć dopiero po osiągnięciu odpowiednio równego stanu desek, gdy zanikną wszystkie nierówności. Deski elewacyjne, które były przechowywane w niskich temperaturach powinny być rozwijane dopiero po osiągnięciu temperatury pokojowej tj. ok. 20 st. C.

JAK ZAMONTOWAĆ DESKĘ ELEWACYJNĄ?

  1. Na przygotowane podłoże nakładamy klej SDP-KD pacą zębatą 4 mm tak, aby pasemka kleju układały się prostopadle do układanych desek. Ułatwia to przyklejenie desek elewacyjnych i zapobiega powstaniu pustych przestrzeni z uwięzionym powietrzem pod deskami. Niedokładne usunięcie powietrza może doprowadzić do powstawania zapowietrzeń na wyklejonej deskami dekoracyjnymi powierzchni.
  2. W zależności od warunków atmosferycznych takich jak temperatura, wiatr, wilgotność czy nasłonecznienie należy nakładać klej na taką powierzchnię, aby nakleić deskę dekoracyjną na całą ową powierzchnie, tym samym nie dopuszczając do przysychania kleju. Przysychanie kleju zdecydowanie osłabia przyczepność deski dekoracyjnej do podłoża. Przyschniętego kleju nie wolno zwilżać. Należy go usunąć i nie łączyć poprzez mieszanie z klejem w opakowaniu.
  3. Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia górnej linii klejenia. Po nałożeniu kleju należy przyłożyć deskę i docisnąć ją od środka do brzegów najpierw dłonią, a następnie twardym wałkiem malarskim, wyciskając w ten sposób nadmiar kleju. Nadmiar kleju, który został wyciśnięty obok dolnej krawędzi deski należy częściowo usunąć, pozostawiając klej w ilości koniecznej do przyklejenia następnej deski.
  4. Po przyklejeniu kolejnej deski według powyższej procedury, usuwamy natychmiast przy pomocy wilgotnej szmatki bądź gąbki nadmiar kleju wyciśnięty przez szczelinę między przyklejanymi deskami, a następnie wałkiem dociskamy obydwie deski wzdłuż i w poprzek w celu osiągnięcia jak najrówniejszej powierzchni. Ważne jest szybkie usunięcie zabrudzeń desek dekoracyjnych spowodowanych klejem, gdyż po jego wyschnięciu jest on bardzo trudny do usunięcia.
  5. Kolejne deski dekoracyjne przyklejamy w sposób analogiczny. Po ułożeniu 2 – 3 m2 jeszcze raz dociskamy wałkiem wszystkie dotychczas ułożone deski usuwając nadmiar kleju, który wydostał się poprzez szczeliny między deskami dekoracyjnymi.
  6. Gdy zachodzi konieczność, deski dekoracyjne należy przyciąć ostrym nożem introligatorskim i ewentualne nierówności wyrównać papierem ściernym 80 lub 120. Miejsce po cięciu należy zamalować lakierobejcą zaprawkową, korzystnym będzie malowanie dwukrotnie (druga warstwa po wyschnięciu pierwszej).
  7. Przy łączeniu desek na rogach zewnętrznych (kąt prosty) końce dwóch desek zarabiamy przy pomocy równej pacy z papierem ściernym o granulacji 60 – 80 pod kątem 45 st. Po starannym dopasowaniu deski dekoracyjnej, przyklejamy ją w odpowiednim miejscu. Po wyschnięciu kleju usuwamy ewentualne uszkodzenia powierzchni za pomocą lakierobejcy.

W przypadku układania desek dekoracyjnych z odstępami na fugi, klej układamy na powierzchni nieco większej od powierzchni deski dekoracyjnej. Deski przyklejamy według zasad przedstawionych powyżej. Należy zwrócić uwagę na dokładne dociśnięcie desek, tak aby nie było żadnych szczelin między krawędzią deski a podłożem. Nadmiar kleju na fugach usuwamy szpachelką.